Hur deltar jag?

För att delta i tävlingen:

  • Besvara quizfrågorna för att samla poäng.
  • Du får poäng baserat på antal rätt svar och hur snabbt du svarat.
  • Efter den tillämpliga tävlingstiden koras en vinnare utifrån högst sammantagen poäng, beräknat utifrån antal rätt och svarstiden.
  • För att delta i tävlingen måste du ha fyllt minst 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Vid eventuell vinst kommer du ombedas att styrka din identitet så att detta säkerställs.
  • I händelse av att ett flertal deltagare fått samma antal rätta svar på samma tid tillfaller vinsten den deltagare som först påbörjade quizet (datum och tid), alternativt koras två vinnare.
  • Vinsten är personlig och kan inte överlåtas. Vinsten kommer alltid tillfalla personen vars konto och e-postadress som använts vid deltagandet, oavsett vem som besvarat frågorna.
  • Stockholm Live tar inte ansvar för eventuella tekniska komplikationer som kan försvåra deltagande i tävlingen.

Så utses vinnaren:

  • Vinnaren kommer meddelas genom en push-notifikation i Stockholm Live-appen när quizet avslutas, samt via e-post från Stockholm Live i samarbete med partner/s efter senast fyra arbetsdagar efter att quizet avslutats.
  • Om vinnaren inte återkopplat till Stockholm Live med partner/s efter tre dygn kommer vinsten att gå vidare till nästa möjliga vinnare enligt reglerna för vinst (se våra Tävlingsvillkor). Detta beslut kan inte överklagas.
  • Eventuella skatter eller avgifter på vinsten betalas av vinnaren.
Group 1526