1. Allmänt

1.1 Stockholm Live AB, org.nr 556001-1065 (”Stockholm Live”) respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.2 För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster åt dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som besöker ett evenemang, köper en biljett eller på annat sätt nyttjar våra produkter eller tjänster.

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 Stockholm Live är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy.

3. Vår användning av dina personuppgifter

3.1 Vi på Stockholm Live använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

För att underlätta dina aktiviteter på våra digitala plattformar

Personuppgifter
Order- och Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge besöket varade.

Vad vi gör
Vi använder dina uppgifter för att underlätta dina aktiviteter på vår hemsida och i vår app. Detta gör vi bl.a. genom att samla in information om hur hemsidan och app används. Vi använder egna och tredje parts cookies för att uppnå syftet med behandlingen. Vi behandlar uppgifterna för att kunna genomföra analyser för att utvärdera och förbättra vår hemsida och våra tjänster och således kunna ge dig en bättre upplevelse.

För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy.

Laglig grund
Samtycke, när vi inte har fått dina personuppgifter från dig.

Lagringstid
Dina personuppgifter sparas så länge du aktivt använder våra tjänster och därefter i upp till 2 (två) år.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av den service vi erbjuder baserat på ditt samtycke. Se avsnitt 9 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.

För att administrera kundförhållandet med dig

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder och födelsedatum, kön.
 • Personnummer.
 • Order- och betalningsuppgifter såsom köpbelopp, tid för köp, typ av transaktion och vara.
 • Finansiell information såsom kreditupplysning, bankkontoinformation och betalkortinformation.
 • Hälsodata såsom läkarintyg.
 • Tävlings- och undersökningsrelaterade uppgifter du själv anger när du väljer att delta i våra tävlingar och undersökningar.
 • Annan information du anger i fritextfält, via telefon, epost eller sociala medier när du kontaktar oss.

Vad vi gör
Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera kundförhållandet med dig. Detta innebär t.ex. att samla in uppgifter om dig för att verifiera din identitet eller för att kontakta dig angående administrativa frågor.

Dina personuppgifter kommer behandlas i och med att du skapar konto(n) hos oss, t.ex. genom vår app eller hemsida, samt om du genomför köp.

Vi kan även behandla uppgifter från användarkonton du valt att skapa hos vid var tid anlitad biljettleverantör.

Vi kan behandla hälsodata, såsom läkarintyg, när du använder ditt avbeställningsskydd till följd av sjukdom eller annan medicinsk åkomma.

Laglig grund
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna administrera vårt kundförhållande med dig överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Samtycke, när vi inte har fått dina personuppgifter från dig.

Samtycke, när vi behandlar dina känsliga personuppgifter.

Lagringstid
Dina personuppgifter sparas så länge du aktivt använder våra tjänster och därefter i upp till 2 (två) år.

Dina rättigheter
Läs under punkt 9 om dina rättigheter.

För att administrera och tillhandahålla våra evenemang

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder och födelsedatum, kön.
 • Personnummer.
 • Hälsodata, såsom information om funktionsvariationer och allergier.
 • Information du anger i fritextfält.

Vad vi gör
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och administrera evenemang såsom konserter och sportarrangemang. Detta t.ex. genom att samla in uppgifter för att kunna bereda tillträde till lokaler samt för åtkomst till backstage eller VIP-områden.

Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna erbjuda dig personlig service, såsom rullstolsanpassade platser. Detta enbart om du uttryckligt samtyckt till det.

Vi kan även behöva behandla uppgifter om dig för att kunna verifiera din identitet i samband med att du besöker våra evenemang.

Laglig grund
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att tillhandahålla och administrera evenemang på ett effektivt och säkert sätt överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Samtycke, när vi behandlar känsliga personuppgifter.

Lagringstid
Dina personuppgifter sparas så länge du aktivt använder våra tjänster och därefter i upp till 2 (två) år.

Dina rättigheter
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Du har även alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av den service vi erbjuder baserat på ditt samtycke. Se vidare i avsnitt 9 om dina rättigheter.

Syfte
För att administrera och tillhandahålla våra tjänster

För att administrera och tillhandahålla våra tjänster

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder och födelsedatum, kön.
 • Personnummer.
 • Kontouppgifter såsom användarnamn och lösenord till användarkonton.
 • Order- och betalningsuppgifter såsom köpbelopp, tid för köp, typ av transaktion och vara.
 • Positioneringsdata, såsom information om din plats när du nyttjar våra tjänster, t.ex. genomför ett köp.
 • Finansiell information såsom kreditupplysning, bankkontoinformation och betalkortinformation. Tävlings- och undersökningsrelaterade uppgifter du själv anger när du väljer att delta i våra tävlingar och undersökningar.
 • Annan information du anger i fritextfält, via telefon, epost eller sociala medier när du kontaktar oss.

Vad vi gör
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och administrera tjänster såsom möjligheten att genomföra köp och delta i tävlingar på vår hemsida och i vår app.

Vi behandla även dina uppgifter för att kunna genomföra tävlingar och undersökningar du valt att delta i.

Laglig grund
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att tillhandahålla och administrera våra tjänster överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Samtycke, när vi inte har fått dina personuppgifter från dig.

Lagringstid
Dina personuppgifter sparas så länge du aktivt använder våra tjänster och därefter i upp till 2 (två) år.

Dina rättigheter
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Du har även alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av den service vi erbjuder baserat på ditt samtycke. Se avsnitt 9 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.

För att kunna skicka relevanta erbjudanden och information

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder och födelsedatum, kön.
 • Personnummer.
 • Order- och betalningsuppgifter såsom köpbelopp, tid för köp, typ av transaktion och vara.
 • Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge besöket varade.
 • Positioneringsdata, såsom information om din plats när du nyttjar våra tjänster, t.ex. genomför ett köp eller använder Wi-Fi under ett arrangemang.
 • Tävlings- och undersökningsrelaterade uppgifter du själv anger när du väljer att delta i våra tävlingar och undersökningar.
 • Annan information som vilken enhet du använder när du använder våra tjänster eller information du anger i fritextfält, via telefon, epost eller sociala medier när du kontaktar oss.

Vad vi gör
Vi använder dina personuppgifter för att kunna erbjuda bättre och personligare erbjudanden och service. Detta kan exempelvis innebära att uppgifter om positioneringsdata kan komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden och rekommendationer om våra egna eller samarbetspartners produkter och tjänster. Genom att behandla dina uppgifter vill vi erbjuda dig anpassad service utifrån dina preferenser, beteenden och behov.

Vi kan använda dina personuppgifter för att göra profilering och skicka anpassade erbjudanden till dig om arrangemang vi tror kommer intressera dig.

Laglig grund
Samtycke, när vi inte har fått dina personuppgifter från dig samt vid överföring av uppgifter till tredje land.

Intresseavvägning, när vi utför profilering för att skicka anpassade erbjudanden till dig eftersom vi bedömer att vårt intresse av att skicka relevanta erbjudanden och information till dig överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid
Dina personuppgifter sparas så länge du aktivt använder våra tjänster och därefter i upp till 2 (två) år. Detta förutsätter att du inte motsatt dig direkt marknadsföring från oss.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har också alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av information och erbjudanden som är särskilt anpassade för dig. Se avsnitt 9 för att få mer information om dina rättigheter.

För att bedriva marknadsföring samt genomföra analyser i marknadsföringssyfte

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder och födelsedatum, kön.
 • Personnummer.
 • Order- och betalningsuppgifter såsom köpbelopp, tid för köp, typ av transaktion och vara.
 • Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge besöket varade.
 • Positioneringsdata, såsom information om din plats när du nyttjar våra tjänster, t.ex. genomför ett köp.
 • Tävlings- och undersökningsrelaterade uppgifter du själv anger när du väljer att delta i våra tävlingar och undersökningar.
 • Annan information du anger i fritextfält, via telefon, epost eller sociala medier när du kontaktar oss.

Vad vi gör
Vi använder dina uppgifter för att kunna bedriva marknadsföring och göra analyser i marknadsföringssyfte. Detta innefattar analys av kundbeteende, marknadsföring av våra produkter och tjänster samt bedriva marknadsföring för våra samarbetspartners. Resultaten av vår analys används sedan för att förbättra och utveckla nya tjänster och produkter samt förbättra våra digitala plattformar såsom hemsidan och appen. Detta gör vi i syfte att möta dina förväntningar och önskningar. Vi kan även komma att använda uppgifter om din positionering för att kunna ge dig relevant information om våra produkter och tjänster.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig information, nyheter och erbjudanden via e-postutskick om du valt att prenumerera på Stockholm Lives nyhetsbrev. Dessa uppgifter kan komma att föras över och lagras utanför EU/EES. Se mer om tredjelandsöverföring i avsnitt 8.

Laglig grund
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att tillhandahålla bedriva marknadsföring samt genomföra analyser i marknadsföringssyfte överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Samtycke, när vi inte har fått dina personuppgifter från dig samt vid överföring till tredje land.

Lagringstid
Dina personuppgifter sparas så länge du aktivt använder våra tjänster och därefter i upp till 2 (två) år.

Dina rättigheter
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Du har även alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av den service vi erbjuder baserat på ditt samtycke. Se vidare i avsnitt 9 om dina rättigheter.

För att genomföra affärsuppföljning samt metod- och affärsutveckling

Personuppgifter

 • Demografiska uppgifter såsom ålder och kön.
 • Order- och betalningsuppgifter såsom köpbelopp, tid för köp, typ av transaktion och vara.
 • Tävlings- och undersökningsrelaterade uppgifter du själv anger när du väljer att delta i våra tävlingar och undersökningar.
 • Annan information du anger i fritextfält, via telefon, epost eller sociala medier när du kontaktar oss.

Vad vi gör
Vi använder dina personuppgifter inom ramen för våra marknads- och kundanalyser, som huvudsakligen består av statistik, data från genomförda marknadssegmenteringar och kundnöjdhets-utvärderingar. Resultatet av vår analys använder vi sedan som underlag för att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster, processer eller arbetsmetoder i syfte att möta dina och andra kunders förväntningar och önskemål. Vi kan exempelvis vilja använda personuppgifterna för att förbättra vår kundtjänst, erbjuda nya paketlösningar eller anpassa vår hemsida och/eller app efter dina och andra kunders önskemål.

Vi vill dock vara tydliga med att vi alltid försöker anonymisera eller pseudonymisera dina personuppgifter för att uppnå detta syfte.

Laglig grund
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att genomföra affärsuppföljning samt metod- och affärsutveckling överväger ditt intresse

Lagringstid
Dina personuppgifter sparas så länge du aktivt använder våra tjänster och därefter i upp till 2 (två) år.

Dina rättigheter
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt 9 om du vill läsa mer om dina rättigheter.

För att upprätthålla säkerhet i våra fysiska- och digitala miljöer

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder och födelsedatum, kön.
 • Personnummer.
 • Hälsodata såsom vid olycksfall och sjukdomsincidenter som kan inträffa i samband med våra evenemang.
 • Inspelningar såsom kamera- och videoövervakning.
 • Kontouppgifter såsom användarnamn och lösenord till användarkonton.
 • Order- och betalningsuppgifter såsom köpbelopp, tid för köp, typ av transaktion och vara.
 • Positioneringsdata, såsom information om din plats när du nyttjar våra tjänster, t.ex. genomför ett köp.
 • Finansiell information såsom kreditupplysning, bankkontoinformation och betalkortinformation.

Vad vi gör
Vi använder dina uppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Detta innefattar t.ex. rapportering till myndighet vid misstänkt brott.

Dina uppgifter behandlas även för att upprätthålla en hög säkerhet i samband med våra evenemang. Vi använder oss av övervakningskameror i våra lokaler i enlighet med nationell rätt. Detta för att stärka säkerheten för våra besökare.

Vi kan även komma att behandla dina uppgifter för att säkerställa säkerheten inom våra digitala miljöer, såsom på hemsidan och i appen. Detta genom att t.ex. behandla uppgifter om dig för att säkerställa din identitet som kund hos oss för att förhindra bedrägeri.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Stockholm Live.

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna säkra våra miljöer överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid
Dina personuppgifter sparas hos oss så länge som det krävs för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten.

Dina personuppgifter från kamera- och videoövervakning sparas under en månads tid, därefter raderas uppgifterna.

Dina personuppgifter kan behandlas under en längre period om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Dina rättigheter
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt 9 om du vill läsa mer om dina rättigheter.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav

Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder och födelsedatum, kön.
 • Personnummer.
 • Kontouppgifter såsom användarnamn och lösenord till användarkonton.
 • Order- och betalningsuppgifter såsom köpbelopp, tid för köp, typ av transaktion och vara.
 • Finansiell information [A1] såsom kreditupplysning, bankkontoinformation och betalkortinformation.
 • Annan information du anger i fritextfält, via telefon, epost eller sociala medier när du kontaktar oss.

Vad vi gör
Vi använder dina uppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Detta innefattar t.ex. rapportering till myndighet vid misstänkt brott.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Stockholm Live.

Vi har rätt att behandla dina känsliga uppgifter när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Lagringstid
Dina personuppgifter sparas hos oss så länge som det krävs för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten. Dina personuppgifter kan behandlas under en längre period om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk

Dina rättigheter
Se avsnitt 9 för att få information om dina rättigheter.

4. Varifrån kommer dina personuppgifter

4.1 De personuppgifter vi använder om dig kommer från olika källor. Uppgifter såsom namn, adress, e-postadress, personnummer och viss finansiell information har du lämnat till oss vid registreringen av ditt konto, vid besök av våra evenemang eller vid nyttjande av våra tjänster. Vi inhämtar även personuppgifter såsom kreditupplysningar, orderhistorik och hemsideaktivitet från tredje part såsom från offentliga register, samarbetspartners och vid användning av både våra egna och tredje parts cookies.

4.2 När du genomför biljettköp till något av våra evenemang via en biljettagent såsom AXS och Ticketmaster överförs dina personuppgifter du angett i och med köpet till oss.

4.3 Vi inhämtar i vissa fall information från market research companies som kan tillhandahålla information om dig och ditt hushåll.

4.4 Vi inhämtar även uppgifter om dig när du nyttjar någon av våra tjänster eller interagerar med oss genom e-post, formulär på vår hemsida eller mediakanaler såsom t.ex. Facebook Inc., Twitter och Intagram om du uttryckligen samtyckt till det eller du valt att kommunicera med oss.

5. Automatiserat beslutsfattande och automatiska processer

5.1 Stockholm Live använder automatiska processer och profilering för att ge dig relevant information i form av anpassade erbjudanden. Vi använder uppgifter som du angivit, uppgifter om dig vi inhämtat från andra företag inom Företagsgruppen samt från tredje part såsom till exempel market research company och sociala medier som grund för våra automatiska processer. Detta kan inbegripa uppgifter såsom information om vilka tjänster du visat intresse för, genomförda köp, information om vilka evenemang du besökt, demografiska data och data inhämtat från dina sociala medie-profiler såsom exempelvis Facebook.

5.2 Behandlingen kan inbegripa att vi analyserar uppgifter från kunder som nyttjat vissa typer av tjänster eller besökt en viss typ av evenemang och jämför uppgifterna med andra kunder i vår databas. Detta för att kunna identifiera och rikta relevant marknadsföring till kunderna.

5.3 Automatiserat beslutsfattande och profileringen kommer inte att resultera i några rättsverkningar mot dig eller på liknande sätt påverkar dig väsentligt.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

6.1 Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backup-er. I tabellerna ovan under avsnitt 3 kan du se hur länge vi sparar personuppgifter om dig för olika syften.

6.2 Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse.

7. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

7.1 Stockholm Live kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom inom Företagsgruppen samt till IT-leverantörer, underleverantörer och andra företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kan därför komma att lämna ut dina uppgifter till exempelvis leverantörer som bemannar våra entrér och våra mat- och dryckesleverantörer.

7.2 Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.

7.3 Vi kan i vissa fall dela dina personuppgifter med tredje parter såsom artister, promoters och sponsorer för att de ska kunna ge dig information och erbjudanden vi tror är relevant för dig. Detta gör vi enbart om vi fått ditt uttryckliga samtycke. Informationen som lämnas ut till tredje part för detta ändamål kan även användas av mottagaren i syfte att analysera preferenser, beteenden, behov och livsstil för att ta fram nya kund- och marknadsanalyser.

7.4 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

8. Var använder vi dina personuppgifter?

8.1 Stockholm Live strävar efter att alltid bara behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan vi komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något sådant land kommer vi att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt.

8.2 Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter använder vi oss t ex av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES (du finner dessa här), bindande företagsbestämmelser som har godkänts av tillsynsmyndighet eller, såvitt avser överföringar till mottagare i USA, tillser att dessa omfattas av Privacy Shield. Du hittar mer information om Privacy Shield här.

9. Dina rättigheter

9.1 Vårt ansvar för dina rättigheter

9.1.1 Stockholm Live ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

9.1.2 Stockholm Live är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

9.1.3 All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

​9.2.1 Du har rätt att av Stockholm Live begära

a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

c) Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:

 • Personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem.
 • Vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta.
  Du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter.
 • Vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt.
 • Vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna, eller
  du är barn och vi har samlat in personuppgifterna i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

Om du begär att dina uppgifter raderas kan vi inte längre skicka servicemeddelanden till dig, dvs. meddelanden som berör exempelvis ändrad tid på evenemanget och inställd show.

d) Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar användningen av dina uppgifter. Du har rätt att begära begränsning när:

Du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 9.2.1 b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet.

Användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,

Vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller du har invänt mot användning enligt punkt 9.3.1, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

Vi på Stockholm Live kommer (från och med den 25 maj 2018) att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot personuppgifter enligt avsnitt 7 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

9.2.2 Vi på Stockholm Live kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot personuppgifter enligt avsnitt 7 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

9.3 Din rätt att invända mot användning

9.3.1 Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse (se avsnitt 3 ovan). Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.

9.3.2 Om du inte vill att Stockholm Live använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

9.4 Din rätt att återkalla samtycke

9.4.1 För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund (se avsnitt 3 ovan) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke är det möjligt att du inte kan använda våra tjänster på avsett sätt.

9.5 Din rätt till dataportabilitet

9.5.1 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Det innebär att du till exempel har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du matat in för att skapa ditt användarkonto hos oss.

9.6 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

9.6.1 Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. Vi skyddar dina personuppgifter

10.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Stockholm Live har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

10.2 Vi ansvarar inte för säkerheten på hemsidor och andra webbapplikationer vi länkar till på våra digitala plattformar, om dessa länkar går till plattformar som styrs av andra företag än Stockholm Live. Detta kan bli aktuellt då en tredje part är värd för en tävling som visas på våra digitala plattformar såsom vår hemsida eller app.

11. Cookies

Vi på Stockholm Live använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies bland annat för att förenkla och anpassa våra hemside- och apptjänster. I vår cookie-policy förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra cookies. Du hittar policyn här.

12. Förändringar av denna integritetspolicy

Stockholm Live har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder ikraft.

13. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss på Stockholm Live om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter.

Stockholm Live, org.nr. 556001-1065
Postadress: Box 10055, 121 27 Stockholm-Globen
Besöksadress: Globentorget 2
E-post: dataskydd@stockholmlive.com
Telefon: 08-600 91 00