Hållbarhet och engagemang

Vi vill skapa glädje och samhörighet genom fantastiska och trygga liveupplevelser och samtidigt bidra till människors välmående och en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Våra fokusområden

Vi vill ta ansvar för det samhälle vi verkar i och för den påverkan vi har, samt för det fotavtryck vi lämnar efter oss till följd av vår verksamhet och våra handlingar. Vi stödjer FNs 17 globala mål och utgår ifrån 4 fokusområden där vi bedömer att vi kan göra störst skillnad.

Vi för samman människor

Vår vision är att skapa trygga, säkra och tillgängliga evenemang för alla. Vi arbetar för en fördomsfri arenamiljö som präglas av respekt och vänlighet, där alla medarbetare och besökare är välkomna. Det innebär bland annat att vi arbetar för att motverka all typ av mobbning, kränkningar, trakasserier samt hot och våld.

Vidare vill vi bidra till människors välmående genom liveupplevelser som för människor samman samt skapar glädje och samhörighet.

Vi arbetar för en förbättrad hälsa

Vi lägger stor vikt vid hälsa och välmående både på den egna arbetsplatsen och i samhället. En god hälsa för oss syftar till helhetshälsan (psykisk, fysisk och social hälsa).

Vi bygger en hållbar organisation där medarbetare har rätt till säker och hälsosam arbetsmiljö. Vår arbetsplats ska präglas av jämställdhet, mångfald, engagemang och respekt samt erbjuda en trivsam kultur för våra medarbetare.

Vi använder vår plattform för att uppmärksamma, sprida kunskap och utbilda inom psykisk hälsa.

Vi bidrar till en hållbar framtid

Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att ta vårt sociala ansvar för kommande generation. Vårt fokus är barn och unga där vi stödjer ungas utbildning och möjlighet till arbete.

Genom vår verksamhet kan vi sysselsätta en stor andel unga. Vi bidrar med kunskap och lärande genom mentorskap, föreläsningar och praktik. Vi har idag etablerade samarbeten med Travel Education Center och Frans Schartau och utvecklar våra skolsamarbeten löpande.

Vi minskar vårt ekologiska fotavtryck

Vi värnar om miljön för nuvarande och kommande generationer genom att ta ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av vår verksamhet. Vi eftersträvar alltid att göra de bästa miljövalen i vår vardag och arbetar kontinuerligt för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Miljöfrågorna är en integrerad del i vår verksamhet, där rådande miljölagstiftning alltid utgör minsta nivå. Vi eftersträvar även att ställa likvärdiga miljökrav på våra samarbetspartners och leverantörer.

Vårt engagemang

Friends

Vi är stolta över att jobba tillsammans med barnrättsorganisationen Friends. Friends vill skapa en värld utan mobbning, ett samhälle där barn växer upp i trygghet och jämlikhet. Där inget barn somnar ledsen, vaknar med ångest eller går hemifrån med en klump i magen.

Läs mer

Min Stora Dag

Vi stödjer sen många år Min Stora Dag som arbetar med att uppfylla önskningar och skapa glädjefyllda upplevelser, så kallade Stora Dagar, för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Varje år kan över 200 barn bland annat uppleva evenemangen hos oss i egen loge.

Läs mer