Event tech

  • Här ansöker du och fyller i formulär om att få tillträdelse och för att få tillåtelse att utföra takarbete i alla våra arenor.
  • Här ansöker du och fyller i formulär för att få lov att köra och om du behöver låna saxlift i alla våra arenor.
  • Här ansöker du och fyller i formulär om du ska rigga kamera på någon av teknikbryggorna på våra arenor.

Vid godkänd ansökan är tillståndet giltligt till och med 31 december 2024

  • Here you apply and fill in the form to get permission and to get access to perform roofing work in all our arenas.
  • Here you apply and fill in forms to be allowed to drive and if you need to borrow scissor lifts in all our arenas.
  • Here you apply and fill in the form if you are going to set up a camera on one of the technology bridges in our arenas.

When the application is approved, the permit is valid until 31 December 2024

Guidance for Rigging / Guide Riggarbete

Svenska:
Steg 1: Rigging Dokumentation
Steg 2: Guidance for Rigging – Sign-off

English:
Step 1: Rigging Documentation
Step 2: Guidance for Rigging – Sign-off

Mobil Arbetsplattform / Scissor Lift

Svenska:
Steg 1: Mobil Arbetsplattform Dokumentation
Steg 2: Mobil Arbetsplattform – Sign-off

English:

Step 1: Scissor Lift – Documentation
Step 2: Scissor Lift – Sign-off

Guidance for Rigging of remote controlled camera equipment

English:
Step 1: Rigging Documentation – English
Step 2: Sign-off Dokument – Guidance for Rigging of Camera

Guidance for Rigging for Pullers

English:
Step 1: Rigging Documentation for Pullers – English
Step 2: Sign-off Dokument – Guidance for Rigging of Camera

Truck tillstånd / Truck permit

Svenska:
Steg 1: Truck Instruktioner
Steg 2: Truck Instruktioner – Sign-off

English:
Step 1: Truck Instructions
Steg 2: Truck Instruktioner – Sign-off

Link list

SGAF – Entrepenörer

Steg 1: SGAF-Rigging Dokument
Steg 2: Sign-off Dokument – SGAF-Rigging Dokument

ABS – Entrepenörer

Steg 1 : ABS-Rigging Dokument
Steg2: Sign-Off Dokument – ABS-Rigging Dokument